Fort Edam

Het Fort Edam is een van de vestingen van de stelling van Amsterdam, een verdedigingskring rond de hoofdstad Amsterdam welke grotendeels tussen 1885 en 1914 door het Departement van Oorlog is gebouwd. Behalve het fort en de gracht eromheen zijn er graslanden en wat aangeplant bos. Bijzonder zijn de 20 verschillende soorten korstmos. Ook vindt men er leuke plantjes als walstro en lathyruswikke. In het fort huizen vleermuizen en enkele zeldzame keversoorten. Het fort is niet vrij toegankelijk. Bezoek kan plaatsvinden in overleg met de beheerder. De VVV kan voor u informeren.

Fort Edam is elke woensdag geopend van 10:30 tot 15:00. Wilt u weten op welke zondagen Fort Edam is geopend, bekijk dan onze agenda

Realisatie StudioWeb.nl