Kerken

De 3 kerken die Volendam rijk is geven een goed beeld van de verschillende tijdsperioden en bouwstijlen.

Het oudste kerkje is de Stolphoevekerk van de Protestantse Gemeente. Deze werd in 1658 gebouwd door Adriaan Nieng, een molenmaker uit Hoorn. Het nagenoeg vierkanten uit hout opgetrokken kerkje heeft een door een klokkentorentje bekroond tentdak. Behalve de eeuwenoude sfeer die van het kerkje uitgaat, zijn vermeldenswaardig de zeskantige eiken preekstoel met een gesneden voet op een natuurstenen voetstuk, een eiken doophek en een ijzeren doopboog. Opvallend ook is het fraaie ongeveer 200 jaar oude kabinetorgel, dat in 1990 in gebruik werd genomen. De Stolphoevekerk is nog altijd in gebruik als kerkgebouw en als trouwlocatie. Niet vrij toegankelijk.

In de oude dorpskern bevindt zich ook de op een na oudste kerk: de St. Vincentiuskerk. Tot 1860 moest de diepgelovige Volendammer gemeenschap soms dagelijks maar in elk geval wekelijks een lange wandeling over het Volendammer pad naar de Nicolaas Kerk in Edam maken. Ook moesten zij deze Edamse kerk voor een groot deel financieel onderhouden. Om de geestelijkheid onder druk te zetten een eind aan deze situatie te maken besloten de Volendammers massaal hun godsdienstplichten na te laten. Het Bisdom stemde in met de bouw van een eigen kerk, wat resulteerde in de Vincentiuskerk die anno 1860 gereed kwam. Inmiddels is de kerk een stuk uitgebreid en een aantal malen gerestaureerd. De Vincentiuskerk is gedurende het vakantieseizoen in de weekends geopend voor toeristen. 

Volendam groeide met verschillende nieuwbouwwijken na de oorlog uit zijn voegen. De kerkcapaciteit werd al gauw te klein. Er werd in 1957 een kerk bijgebouwd: De Mariakerk, die tevens een eigen parochie vormde. Het werd een eigentijdse kerk, ontworpen door architecten A. Alberts en H. Oudejans. Moderne invloeden van de toenmalige tijdsgeest met stromingen als De Amsterdamse School, De Stijl en Bauhaus zijn te herkennen in het strakke gebruik van baksteen, maar toch heeft de Mariakerk zeker een eigen gezicht. De dakconstructie doet denken aan een schip, niet verwonderlijk gezien de oorsprong van Volendam als vissersdorp. Het interieur is breed, open en licht met veel hout en ook weer baksteen. De Mariakerk is voor bezoekers dagelijks vrij toegankelijk.

Realisatie StudioWeb.nl